Hållbarhet på SQO

För oss är hållbarhet viktig! Vi bryr oss om vår miljö och arbetar aktivt för en grönare framtid genom att implementera miljövänliga val och initiativ, stora som små. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete nedan.

Solceller

Vi har 2300 kvm solceller på totalt 11 tak, gemensamt producerar dessa 425 000 kWh per år. Det är väldigt mycket el! Det motsvarar ungefär 212 lägenheters årliga elförbrukning. Elen från våra solceller använder vi till fastighetsel i form av bland annat ventilation och belysning.

Nästa steg och målet är att vi ska kunna lagra överskottsel i en battericontainer för att utnyttja den egenproducerade elen under längre tid av dygnet.

Ladda din elbil

Vi har totalt 20 stycken elbilsladdare. På dessa laddas ca 150 000 kWh per år vilket motsvarar 142 ton koldioxid om man jämför med fossilt bränsle för bil.

Vill du istället cykla till SQO så har vi såklart många cykelparkeringar!

Återvinning

Vår avfalls- och återvinningsleverantör är den globala återvinningskoncernen Remondis. De är verksamma i 30 länder vilket gör att vi som kund får ta del av företagets samlade kompetens och världsledande expertis samt moderna anläggningar med senaste tekniken. Remondis har ett stort hållbarhetsfokus i allt de gör, här kan ni läsa mer om deras arbete.

Med hjälp av Remondis återvinner vi 68,9% av samtliga insamlade avfall per år, det blir ca. 155 225 kg. 31,1% blir energiutvinning vilket motsvarar 69 963 kg. Tack vare detta gör vi en CO2 besparing på 65 193 kg, det kan jämföres med en personbil som kör 8,3 varv runt jorden.

Vi återvinner även våra restaurangers använda matolja, vilket är ca. 200 liter olja per år. Svensk Fettåtervinning är en ledande aktör inom området och de ser till att all vår olja återvinns till råvara för produktion av andra generationens biodrivmedel.

Städ

Vårt städbolag är Di-er, ett familjeägt företag med stort miljötänk och tydliga miljömål. All städpersonal på SQO utbildas regelbundet inom miljöfrågor. Maskiner, kemikalier och städutrustning som används är noga utvalda, exempelvis är många produkter tillverkade i återvunnen plast och våra rengöringsmedel har EU Ecolabel.

Biodling

Visste du att mycket av det vi människor äter pollineras av bin? Till exempel grönsaker, frukt och nötter. Även blommor behöver pollinatörer, ca. 90% behöver detta för att kunna överleva. Bin är med andra ord jätteviktiga för ett friskt ekosystem. Därför har vi under våren 2024 placerat två bikupor på SQO för att öka den biologiska mångfalden i närområdet, detta då pollinering av växter främjas. Bikuporna kommer från Blomlöfs Bin som med sin expertis kommer sköta bikuporna och se till att bina mår bra.

Blommor

På SQO har vi många fina blommor och andra växtligheter runt om centret. Vi har valt att samarbeta med Hässelby Blommor som är certifierade i enlighet med svensk miljöbas, ett miljöledningssystem som följer ISO 14001. Hässelby Blommor granskas varje år av externa aktörer vilket säkerställer en konstant hög miljöstandard.

Med Hässelby Blommor känner vi oss trygga med deras val av leverantörer, produkter samt utrustning, så att även dessa är miljömedvetna och tar sitt ansvar. Läs mer om Hässelby blommors hållbarhetsarbete här.

Miljöcertifiering

Det är viktigt för oss att uppfylla de miljökrav som finns för fastigheter och dess skötsel. Breeam In-Use är ett pålitligt internationellt miljöcertifieringssystem som certifierar befintliga byggnader i såväl Sverige som hela världen. Syftet med dessa certifieringar är att minska byggnaders miljöbelastning. Flera områden bedöms, däribland inomhusmiljö, energianvändning och vattenförbrukning. Dessa områden poängsätts sedan och är grunden till vilken betygsnivå man hamnar på. SQO’s betyg är very good. Läs mer om Breeam In-Use här.

Hållbara möbler

I största möjliga utsträckning försöker vi att alltid köpa begagnade möbler istället för nya. Genom att välja begagnade möbler sparar vi naturresurser och minimerar koldioxidavtrycket i samband med produktion och transport. Vi ger helt enkelt snygga, fullt fungerande möbler ett längre liv vilket minskar efterfrågan på nytillverkade möbler.

I vår Food Hall är nästan alla möbler och all inredning begagnat. Visst är det snyggt?

The latest