Parkering

Parkering

Alltid 4 timmar gratis parkering. Ingen p-skiva behövs. Här finns över 1000 parkeringsplatser fördelat på två stora parkeringsytor – välj mellan P-East och P-West.

Ladda din elbil

Det finns sex parkeringsplatser för elbilsladdning på parkeringsytan P-West. Eways är leverantör av laddstationerna.

Parkeringskarta

För researrangörer

Området har två stora parkeringsytor – välj mellan P-East och P-West. Bussparkering finns längs med fasaden på P-West. Vill du parkera bussen lite längre tid? Välj då istället infarten från Enköpingsvägen. Kontakta centrumledningen för information och parkeringstillstånd i förväg. Telefon: 08-522 182 41.