Parkering

Alltid 4 timmar gratis parkering. Ingen p-skiva behövs. Här finns över 1100 parkeringsplatser fördelat på tre stora parkeringsytor – välj mellan P-East, P-West och P-South.

Ladda din elbil

Vi har totalt tjugo stycken elbilsladdare. Dessa hittar du på P-West och P-South. Eways är leverantör av laddstationerna.

Parkeringskarta

För researrangörer

Området har tre stora parkeringsytor – välj mellan P-East, P-West och P-South. Bussparkering finns längs med fasaden på P-West. Vill du parkera bussen lite längre tid? Välj då istället infarten från Enköpingsvägen. Kontakta centrumledningen för information och parkeringstillstånd i förväg. Telefon: 08-522 182 41.