Från flygflottilj till shoppingcentrum

I dag är Barkarby handelsplats ett Mecka för shopping med skvalande musik ur högtalare. Men för inte så länge sedan var det annat ljud i skällan. Då var det nämligen flygmotorernas muller som fyllde platsen. Här är historien om Barkarbys flygfält och alla de bevarade byggnaderna som i dag bjuder in till fyndmöjligheter.

Många vet att Stockholm Quality Outlet i Barkarby, ett par mil norr om Stockholm är en av Sveriges största handelsplatser och Sveriges största outlet med omkring 70 butiker med fler än 200 varumärken.

Men alla kanske inte vet att området där Stockholm Quality Outlet idag ligger har en spännande historia som tar avstamp i början av 1900-talet, under en tid då flygmaskiner var en häpnadsväckande uppfinning och shopping var något som bara överklassen sysslade med. Stockholm Quality Outlet är belägen på anrik mark och har en rik kulturhistoria. Genom åren har mängder av verksamheter huserat på fältet. Här är historien om den mark Stockholm Quality Outlet står på – och det liv som utspelat sig där.

Historiens vingslag

Flyget är ett bra exempel på en accelererande teknisk utveckling som fick sin start i och med det industriella samhället. Den första flygningen med ett motordrivet flygplan skedde i USA 1903, då bröderna Wright lyckades flyga 36,5 meter med sitt plan som – rimligt nog – fick namnet The Flyer.

– Bröderna Wright satte griller i huvudet på hela omvärlden. Överallt byggdes det flygplan. Det byggdes i verkstäder, i förråd och till och med i vardagsrum, berättar Åke Lundberg, med drygt 40 års teknisk tjänst i flygvapnet.

Utrikesflygningar

Bara tio år senare hade flygning vuxit sig så stor att det bedrevs flygverksamhet från ett fält i Barkarby. Det fick namnet Hägerstalunds flygfält. Till en början användes fältet bland annat till olika typer av militära övningsflygningar runt Stockholm, men 1919 börjar man med utrikesflygningar för passagerare och post.

Sju år senare, den första juli 1926 slogs armén- och marinens flygkår samman och bildade det svenska flygvapnet. I samband med sammanslagningen tillkom en flygavdelning vid Hägerstalunds flygfält som bytte namn till Barkarby flygfält.

Fanan från Konungen

I samband med att Bromma flygplats invigdes 1936 flyttades all kommersiell verksamhet dit, vilket innebar att Barkarby flygfält gavs exklusiv tillträdesrätt av flygvapnet. I Tyskland upprustade man, inte minst flyget, och i Sverige beslöt man att förstärka försvaret med en flygflottilj i Stockholmsområdet. Två år senare invigdes Kungliga Svea Flygflottilj F8 Barkarby, flygvapnets första jaktflottilj med ett tydligt huvudsyfte: att försvara Stockholms luftrum mot fientliga flyganfall.

– Det är klart att upptrappningen inför andra världskriget starkt påverkade hur den svenska regeringen såg på försvaret, säger Åke Lundberg.

Flygflottiljen F8 erhöll Stockholms skyddshelgon S:t Erik som flottiljemblem. Den 6 juni 1939 överlämnade självaste Hans Majestät Konungen Gustav V F8:s fana med S:t Erik på. Det var ett tecken på den aktning som Kungliga Svea Flygflottilj F8 faktiskt innehade.

Bosse Pettersson, före detta bilmekaniker på F8, hyllar sina tidigare plåtslagare som satt för hand och gjorde allt arbete.

”Världens bästa plåtslagare”

Åren som följde blev flottiljen en central del i det svenska luftförsvaret. Under storhetstiden, på 1950-talet, fanns det 126 militära flygplan av elva olika typer på flottiljen. Upp mot 100 piloter var knutna till flottiljen. För att inte tala om åtskilliga flyg-, el- och vapenmekaniker, signalister, plåtslagare, tapetserare, skräddare, kockar och sjukpersonal. Det är ingen slump att F8, vid den här tiden, var den enskilt största arbetsgivaren i Järfälla kommun.

– Vi hade världens bästa plåtslagare, de satt nämligen för hand och gjorde allt arbete. Vid besiktning hade de förstoringsglas för att kunna se varenda liten spricka. Det brukade sägas att britterna var dåliga på sitt jobb i lackering, jämfört med oss svenskar, skrattar Bosse Pettersson, före detta bilmekaniker på F8.

F8 var populärt. Det var en högaktad arbetsplats, med en betydelsefull uppgift – inrikes och utrikes. För från Barkarby organiserades internationella militära aktioner till länder som Finland, Libanon och Kongo samt en medverkan i projekt till Antarktis. När det var kris i Libanon och Kongo, bestod F8:s uppgifter av att allsidigt stödja insatsen.

F8 var en av flygvapnets största flottiljer

Flottiljens jaktdivisioner avvecklades under 1961-62. I stället tillkom två luftvärnsrobotdivisioner och flottiljen omorganiserades till flygkår. Flygaktiviteten  avtog dock inte, en livlig flygverksamhet fortsatte med bland annat transportflyg och räddningshelikoptrar. I 13 år fortsatte flygkåren, innan man 1974 beslutade att lägga ned även den.

30:e juni 1974 avvecklas den resterande verksamheten på F8, på permanent basis. Flygfältet kvarstår som krigsbas i flygvapnets krigsorganisation och Barkarby flygfält börjar öppnas upp för allmänheten.

– När vi ser tillbaka på tiden med F8, bör det också sägas att F8 fick representera flygvapnet vid utländska besök. Lord Mountbatten, då Englands ÖB, för att nämna någon (Lord Mountbatten var farbror till Prins Philip, Duke of Edinbourgh, och är en av karaktärerna i Netflix succéserie ”The Crown”). Kända värnpliktiga har också vandrat genom korridorerna på F8. Både Kurre Hamrin och Povel Ramel gjorde sin värnplikt här, berättar Bosse Pettersson.

Många byggnader bevarade

Till berättelsen bör dock tilläggas att en eras slut innebär en ny eras början. I och med den militära avvecklingen kunde Järfälla kommun börja planera för en helt ny stadsdel. En stadsdel som kom att kallas Barkarbystaden.

Inom flottiljområdet finns i dag ett stort antal byggnader bevarade från F8-epoken såsom kanslihuset, officersbostaden, kadettförläggningen, kaserner, underbefälsmässen, värnplikts- och enskilda matsalen och sjukhuset.

Flera av dessa byggnader finns på området för Stockholm Quality Outlet. Samtliga byggnader med gulputsad fasad är kulturminnesskyddade. Bland fastigheterna finns tio byggnader som ursprungligen använts för flygflottiljen. De är uppförda mellan 1939 och 1943 i sann funktionalistisk stil. En kulturhistorisk bedömning har gjorts av Järfälla kommuns kultursekreterare i samråd med dåvarande stadsarkitektkontor. Av byggnaderna har följande högt bevarandevärde:

Flygförrådet (i dag: Kavat och f.d. Odd Molly)

Här expedierades all utrustning till flyg-, signal-, intendentur-, bygg- och sjukvårdsmaterial som kom till flottiljen. Där förvarades handeldvapen, ammunition samt standard- och specialverktyg. Det var i denna byggnad Bosse, som flygsoldat Pettersson, år 1953 fick hämta ut sin första kulsprutepistol. En grönlackerad M/45 Carl Gustaf. Bosse fick köpa ett eget hänglås till sitt skåp, för att låsa in sin k-pist. Eftersom vapnen förvarades i de värnpliktigas egna skåp. Ammunitionen för flygvapnet förvarades dock ute på fältet i särskilda vapenkassuner. I flygförrådet fanns också verkstad för säkerhetsmateriel och fallskärmspackning samt en personalbostad.

Byggnaden byggdes om för Stockholm Quality Outlet 1997-98.

Vakt- och arrestbyggnaden (idag en Food hall)

Vakt- och arrestbyggnaden har huserat många aktiviteter, men under de senaste decennierna har det främst varit en plats där besökare till Stockholm Quality Outlet kan få sig en bit mat. Vakt- och arrestbyggnaden påbörjades 1938 och stod klart 1939. Tornet tillkom efter ombyggnad 1943. I över 35 år var det platsen där den värnpliktiga vakt- och brandberedskapsstyrkan höll till. Här tjänstgjorde både flottiljpoliser och värnpliktiga. Men det var också i denna byggnad som arresten fanns. Kanske var det någon som hade busflugit? Eller någon som hade varit på stan och kommit hem för sent? Det fanns tydliga regler och om de inte följdes fick man kasernförbud eller i svårare fall sitta i buren under uppsyn av vaktstyrkan.

På andra sida av vägen (idag en del av Ikeas parkering) fanns en gång den nu rivna brandstationen med brand-, ambulans- och räddningsbilar. Mittemot flottiljvakten fanns också en – nu riven – kasern (K 5) från 1946, där vakt- och brandberedskapsstyrkan var förlagd.

Ombyggd för Stockholm Quality Outlet 1997-98. Sedan september 2021 finns en Food hall här.

Flygverkstaden (i dag: Clarks, Headspot, Lexington & Levi’s)

Flygverkstaden byggdes under samma period som vakt- och arrestbyggnaden, 1938-1939. I denna byggnad utfördes tillsyn och större reparationer på flottiljens drygt 120 flygplan, av elva olika typer.

In i flottiljverkstaden för tillsyn togs bland annat propellerflygplan som J8 Gloster Gladiator, J9 Republic Seversky EP-1, J22 FFVS, J28B De Havilland Vampire (jaktflottiljens första jetplan), SAAB J29 ”Tunnan” och det brittiska J34 Hawker Hunter. Mellan 1956-1962 genomgick helikoptrarna HKP3, HKP4, transportflygplan samt Rb 68 också materiell tillsyn i flygverkstaden.

Efter F8:s nedläggning – 1973-91 – fanns flygvapnets film- och tv-studio i den södra halvan av byggnaden, liksom Ostermans Aero AB med sin helikopterverksamhet i den norra halvan, 1975-97.

Ombyggd för Stockholm Quality Outlet 1997-98.

Bilverkstaden/garage (i dag: Mangal)

I slutet av 30-talet, efter en rejäl satsning på flygflottiljen F8, byggdes denna byggnad som inrymde både bilverkstad och garage. Här utfördes service och reparationer på flottiljens, Flygstabens och Flygfövaltningens stora antal fordon såsom personbilar, lastbilar, bussar, specialfordon, kraft- och beredskapsaggregat. När nytt garage uppfördes på annan plats blev hela byggnaden bil- och däckverkstad samt smörj- och tvätthall.

Ombyggd för Stockholm Quality Outlet 1997-98.

Underofficersmässen

Efter ritningar av arkitekt Ture Sellman 1941, lät man bygga underofficersmässen. En byggnad med bostäder för ogifta underofficerare mellan 1943 och 1974, där de intog sina måltider och kaffepauser. Större fester för underofficerarna hölls också här. De första åren präglades av en strikt hierarkisk struktur, där mässarna var uppdelade i de olika befälsgrupperna. Det lättades dock upp på 1980-talet.

Motorbocken från 2020.

Motorbocken (i dag: Vagabond)

När denna byggnad uppfördes, 1942-43, fanns endast den högre delen av denna byggnad. I detta hus provkördes kolvmotorerna till flygplan som J8 Gloster Gladiator, J9 Republic Seversky EP-1 och J22 FFVS efter större reparationer och tillsyn i flottiljverkstaden. Den lägre delen av detta gula hus tillkom 1997-98 då det byggdes om för Stockholm Quality Outlet.

Panncentralen (i dag: vakant lokal, tidigare: Delicato)

I denna byggnad låg flottiljverkstadens panncentral. Panncentralen fyllde en ytterst viktig funktion i och med att den försåg byggnaderna runt flottiljverkstaden med värme och varmvatten. I den andra panncentralen, som låg i flottiljområdet, producerades värme och varmvatten till flottiljområdets övriga byggnader och hangarer. Byggnaden byggdes 1938-39.

Ombyggt för Stockholm Quality Outlet 1997-98.

Hangarbyggnaden

I den allra första hangarbyggnaden går det i dag att hitta Husqvarna Concept store. Den ligger inte på Stockholm Quality Outlets område men i anslutning till, på Barkarby handelsplats. I den byggnaden fanns Hangar 1, och den Första jaktdivisionen. De hangarliknande byggnaderna på SQO där till exempel Gant-butiken huserar är byggd 1998, medan den andra hangarliknande byggnaden, i andra änden av Stockholm Quality Outlet, är byggd 2016. I den huserar i dag Hugo Boss och Tommy Hilfiger.

Tre krokar

Utplacerat på Stockholm Quality Outlet finns tre massiva krokar på fasader runt omkring området. Vi tror att de användes för att sätta upp maskeringsnät för att dölja flygplan och andra fordon från himlen. Eftersom krokarna är vinklade nedåt, kan det passa med en stolpe som håller upp nätet högre på mitten, lite som ett tält ungefär. Vi har tyvärr inte hittat några foton på hur det kan ha sett ut. Om du som läsare möjligtvis har tillgång till något sådant foto, helst från F8 i Barkarby får du gärna skicka in det till oss.

Lite kuriosa är att omslagsbilden på ABBAs album Arrival är fotat i en Bell 47-helikopter, ute på flygfältet här i Barkarby.

Abbas skiva Arrival från 1976.

Kungliga Svea Flygflottilj F8 Kamratförening

Efter nedläggningen av flygflottiljen F8 uppstod ett vakuum. Det fanns en enorm kunskap om flygflottiljen – en arbetsplats som betytt så mycket för så många – och man bestämde sig för att 36 år av intensiv flygverksamhet inte skulle vara ett minne blott. Därför upprättades Kungliga Svea Flygflottilj F8 Kamratförening. En förening som ska vårda, stärka och utveckla samhörighet, kamratskap och det goda förhållandet som alltid funnits mellan militär, civil och värnpliktig personal.

Föreningen har till syfte att vårda Kungliga Svea Flygflottiljs traditioner. Det är en ideell förening som verkar för kontakt mellan försvaret och medlemmarna. Man främjar härigenom kunskaperna om försvaret och blir en del av försvarets upplysningssystem. Föreningen ska vidare utgöra en länk mellan medlemmarna, försvaret och Järfälla-bygden.

Som medlem i kamratföreningen behöver du inte ha jobbat på F8. Är du allmänt intresserad av flyg, försvar och militärhistoria är du också välkommen! Vill du veta mer, se här: http://www.f8kamratforening.nu/

Bo Pettersson

Namn: Bo Pettersson
Bakgrund: Spenderade nästan 16 år på F8 och därefter 30 år i Järfälla kommun, inom fritidssektorn. Bosse besitter gedigen erfarenhet från föreningsliv. Han har varit förbundstränare i hockey och har ett brinnande intresse för idrott. När Stockholmsidrottsförbund fyllde 100 år belönades han med dess högsta utmärkelse med tjänstemedalj i guld.
Ålder: 87 år.
Gör idag: Suttit som kassör i mer än 20 år för kamratföreningen F8:s räkning, samt suttit i styrelsen i 25 år.
Gjorde då: Kom hit som flygsoldat 11:e november 1953 och muckade den 11:e december 1954. Bosse inledde på anmodan sin tid som civil den 13:e december 1954. Faktum är att F8 var en av de största arbetsgivarna i regionen. Bosse arbetade som bilmekaniker och bilelektriker under hela storhetstiden, ända fram till 1969. Det var en yrkesroll som inte kunde underskattas, i och med att bilarna som lämnade flottiljen förväntades täcka stora områden över landet. Bosse hann också vara med att vara ordförande i lokala facket och ledamot av F8 företagsnämnd.
Det säger andra: ”Det är en man med en sällsynt erfarenhet från föreningsliv. Att driva en ideell förening med en man som Bosse är ganska lätt.” Björn Kristoffersson, ordförande för Kamratföreningen F8.

Åke Lundberg

Namn: Åke Lundberg
Bakgrund: Har ett genuint intresse för flygplan och har alltid fascinerats av mekaniken i dem. Hans första kontakt med flygvapnet var år 1950 vid F4 i Östersund. Intresset och kunskapen intensifierades under åren på Sveriges mäktigaste flygflottilj.
Ålder: 87 år.
Gör idag: Engagerad medlem i Kamratföreningen F8. En förening som verkar för att utbilda om, och bevara minnet av, flygflottiljen.
Gjorde då: F8 hade två luftvärnsrobotdivisioner för att – med missiler – försvara Sverige mot potentiella fiender. Hela Sveriges södra kust var utrustat med robotar och Åke ansvarade för att den avdelningen höll högsta kvalitet. Ända sedan 1965 har han varit direkt involverad i Barkarbys utveckling i någon mån. Han var den siste militära chefen på Barkarby, som tillsammans med fem värnpliktiga höll flygplatsen öppen för militärt flyg. Därefter kom han att arbeta med fältet för kommunens räkning, hela vägen in på 2010-talet.
Det säger andra: ”Det Åke inte vet om flygplan är inte värt att veta.” Björn Kristoffersson, ordförande för Kamratföreningen F8.

Publicerad 2020-01-10

Välkommen till julen på Stockholm Quality Outlet. Upptäck det stora sortimentet och hitta nya favoriter att ge bort. Här finns fler än 200 välkända varumärken i över 70 butiker. Hoppas du också får en härlig dag med mysig julshopping. Vem vet, i år kanske du även köper en julklapp till dig själv?

Det är annorlunda tider i år – igen. Vi anpassar oss tillsammans. 

Stockholm Quality Outlet följer utvecklingen av pandemin löpande. Vi tar situationen på stort allvar och följer riktlinjer och allmänna råd. Vår verksamhet har öppet som vanligt men vi vidtar nödvändiga åtgärder. Säkerhet för våra besökare och medarbetare är viktigt. Vår outlet village är i utomhusmiljö med frisk luft och stora ytor att sprida ut sig på.

Stockholm Quality Outlet är en on-site-handel. Vi har ingen online-handel att erbjuda. Så för att handla hos oss behöver du besöka oss. En del butiker erbjuder shoppinghjälp via telefon, mail, videosamtal och många har även möjlighet att ta emot kunder i riskgrupp innan ordinarie öppettider. Kontakta butikerna direkt för att fråga om de kan hjälpa dig på distans. 

Stockholm Quality Outlet har öppet nio timmar varje vardag och åtta timmar på helgerna. Välj att komma en tid som passar er och gärna när det är färre besökare. Vardagar är alltid lugnare och precis efter öppning samt sista timmen innan stängning är det alltid färre besökare. Mellandagarna är speciella dagar och det är svårt att sia om antalet besökare. Det finns extra vakter på området som kan stoppa insläpp till området om det skulle vara för mycket besökare. Vi har även system för att se exakt hur många besökare som är på området i realtid.

Här följer information om vad vi gör för att öka säkerheten samt hindra spridning av virus:

 • Vi välkomnar dig med handsprit vid alla entréer. Handsprit finns dessutom i Food hallen, på kund-wc samt i alla butiker.
 • Alla butiker har räknat ut maxantal personer som de kan ha samtidigt i butik utan att det ska bli för trångt. Respektera det och gå inte in större sällskap i en butik i onödan. Vänta utanför butiken om du inte behöver gå in.
 • Några butiker har två entréer, en för inkommande kunder, en för utgående.
 • Följ och respektera markeringar som visar var man bör stå i kö för lämpligt avstånd.
 • Butikerna har uppdaterat sina hygieniska rutiner vad gäller avtorkning av handtag, kassadiskar, knappsatser på kortterminaler, överlämning av påsar, etc.
 • Vissa butiker kan välja att stänga sina provhytter. Det betyder att man får köpa produkterna och prova om de passar hemma istället.
 • Vissa butiker kräver att alla kunder har munskydd på sig för att komma in i butiken. Respektera det.
 • Vi är extra noga med att hålla rent i gemensamma utrymmen. Kund-wc rengörs regelbundet, ca varje 1,5 h. Under helgerna när vi har mer besökare har vi en extra person stationerad där för att säkra städning och hygien. Det har vi alltid haft, inte bara pga corona.
 • Våra matställen har bord på lagom långt avstånd från varandra. Det finns även möjlighet till platser utomhus, om vädret tillåter.
 • Personalen tvättar händerna ofta med tvål och vatten och uppmanar våra gäster att göra detsamma

 Vi vill att du ska känna dig trygg hos oss och som besökare ber vi dig att: 

 • Kom gärna ensam för att handla på SQO.
 • Hålla avstånd till receptions- och kassapersonal
 • Häng inte över disken
 • Håll alltid minst 1,5 meters avstånd till andra besökare och undvik all direktkontakt.
 • Uppehåll dig inte i kund-wc längre än nödvändigt. Sällskap väntar utanför wc-utrymmet i friska luften.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Använd handsprit som komplement.
 • Besök oss endast om du är helt frisk. Stanna hemma om du känner minsta symptom som hosta, feber eller förkylning. Avstå från att besöka oss om du har varit i ett riskområde, i kontakt med någon som har konstaterad smitta av Coronavirus, Covid-19.

Vi står för utrymmet och du står för avståndet dessa tider. Vi ber er vänligen att respektera våra riktlinjer och värna om varandra och visa hänsyn gentemot andra Vi måste gemensamt hjälpas åt och ta ansvar för att minska riskerna för smittspridningen. Tillsammans skapar vi en trygg och säker miljö.

Var rädda om er ❤

SQO Elsa i regnbågströja framför Companys, Nike bakgrund

Med upp till 70% lägre priser kan du förstås göra fantastiska fynd på Stockholm Quality Outlet. Men det är lätt att ryckas med och köpa plagg som bara tar plats i garderoben och prylar som hamnar och stannar i skåpen.

Så, hur gör du för att lyckas hitta de bästa fynden som du kommer att ha glädje av under lång tid? Vi har listat 10 ovärderliga tips inför ditt besök hos oss.

1. Scanna din garderob
Innan du kommer ut till oss, gå noggrant igenom din garderob och scanna av vad du egentligen har där inne i gömmorna. Då får du bra koll på vad du behöver och vad saknar.

2. Gör en lista (men låt den inte begränsa dig)
Skriv en lista på det du behöver och vill ha. Det gör ditt besök effektivt och ger dig en livlina om du plötsligt känner dig helt rådvill när du väl på plats. Med listan i handen känns det tryggare att upptäcka och inspireras av andra saker du stöter på – då kan du i lugn och ro insupa det varje ny butik erbjuder.

3. Klä dig rätt
Du kommer spendera en hel del tid i provrummen, så sätt på dig bekväma kläder som är enkla att ta på och av. Skippa de tightaste stuprörsjeansen, toppar med på tok för många knappar och skor/kängor med krånglig snörning. Klä dig i neutrala färger, som kan passa till det mesta du provar.

4. Bjud med ett smakråd
Ta med den där (ibland jobbigt) ärliga vännen, som du helhjärtat litar på och håller dig på alerten. Var varandras ledstjärnor genom provrum och klädhästar fyllda med fynd.

5. Stressa inte – ta god tid på dig
Shoppingrundan tar sin tid, men i slutändan kommer du bara vara glad ju mer tid du tog på dig (även om det i stundens svettiga hetta i provrummet kan kännas lite påfrestande). Sätt av en heldag inför ditt besök hos oss. Se till att pausa mellan varven, slå dig ner, fika och fyll på med energi när orken tryter.

6. Navigera dig fram via vår hemsida
Vad är du på jakt efter? I menyn på qualityoutlet.com hittar du alla butiker som finns på området och ett axplock av vad de erbjuder så att du enkelt kan planera ditt besök. Var ska du gå, och hur ska du hitta? Inga problem, förutom många områdeskartor på plats så kan du också ladda ner en översiktskarta till din mobil.

7. Spana in våra nordiska märken
Det nordiska modeundret är i särklass bäst i världen när det kommer till smakfull, minimalistisk design. Många turister vallfärdar till Stockholm för att kunna shoppa just det. Ta till vara på lyxen att du redan är här, och spana in de nordiska varumärken som vi har på vårt område. Vi talar bland annat By Malene Birger, Newhouse, Nudie Jeans, Sand, Samsøe & Samsøe och Kavat.

8. Basplagg är alltid ett säkert kort
Den här punkten kanske låter lite tråkig – men satsa på basplagg. De är trots allt grunden för varje genomtänkt garderob. Investera i en snygg och användbar kavaj i bra kvalitet, vita och blå skjortor och dressade byxor. Användbara sköna basplagg som kanske inte alltid är så inspirerande att köpa till ordinarie pris, helt enkelt.

9. Låt inte priset avgöra
Den där brokiga, mönstrade volangtoppen som säljs till ett riktigt fyndpris kanske känns som ett kul köp, men tänk efter – kommer du verkligen använda den? Om den med största sannolikhet bara kommer damma och ta plats i din garderob, skippa köpet.

10. Besök oss en vardag
Sist men inte minst – om du kan besöka Stockholm Quality Outlet en vardag istället för en helgdag, gör det. Då är det mycket lugnare både i butikerna och på parkeringen.  En mindre stressig shoppingupplevelse brukar mynna ut i de bästa köpen, det är ju sen gammalt. Jobbar du och har fullt upp om dagarna? Kom efter jobbet, varva ner och prova kläder i lugn och ro.

Ett par välsittande och välproducerade jeans behöver inte vara dyra. Ett par smart designade och välproducerade jeans går sällan ur stil, den kan vara en livstid och den behöver inte kosta för mycket. Stockholm Quality Outlet är norra Europas största outlet där utbudet av välkända varumärken är enormt och vårt kundlöfte är att alla produkter alltid säljs åtminstone med 30-70% rabatt jämfört med vanliga detaljhandelspriser. Naturligtvis är det här platsen att hitta dina nästa jeansplagg.

Jeans, eller denim som det också kallas, kommer ursprungligen från den franska staden Nîmes. Det var nämligen så att engelska handelsmän, på besök i södra Frankrike under det tidiga 1800-talet, kom över ett ovanligt slitstarkt material. Handelsmännen förde ”serge de Nîmes” – siden från Nîmes – över Liguriska havet, till italienska Genoa. När handelsmännen återvände till Genoa med nästa last kunde de se att sjömännen från Genoa börjat bära ”serge de Nîmes” på benen – som en byxa.

Denna bomullsbyxa var den allra första bomullsbyxa som världen hade skådat. Eftersom de italienska sjömännen var de första att bära denna sortens byxa kom den, av handelsmännen, att kallas genes – efter staden sjömännen kom från. Och det var alltså dessa genes som handelsmännen tog med sig över Atlanten, till Nordamerika. På andra sidan Atlanten stod en pionjär – vid namn Levi Strauss – redo att göra guld av detta slitstarka tyg. Året var då 1852.

Låt oss titta in i några av butikerna på Stockholm Quality Outlet för att höra hur de bryr sig om miljö och hållbar denimproduktion.

Nudie Jeans – ekologisk bomull och gratis livslånga reparationer

Det Göteborgsgrundade företaget Nudie Jeans har ett hållbarhetsarbete som genomsyrar hela företaget. Varje medarbetare, vare sig det gäller butikspersonal eller produktutvecklare, spelar en ansvarsfull roll inom sin del av värdekedjan, vilket en hög grad hållbarhet kräver.

Därför har Nudie Jeans ända sedan starten 2001 lyckats att utveckla och investera i nya hållbarhetsanskaffningar. Exempelvis använder sig företaget av 100% ekologiskt odlad bomull. För att få kalla bomullen ekologisk krävs det att den odlas utan några kemiska bekämpningsmedel. För att sätta det i kontext behövs, i vanliga fall då jeans tillverkas med konventionellt odlad bomull, ett kilo syntetiska kemikalier för att tillverka ett par jeans.

Eftersom att Nudie Jeans inte köper konventionell bomull, undviker de att odlingsjorden och närliggande vattendrag kontamineras av kemikalier, samt de hälsorisker som användningen av dessa kemikalier medför bomullsbönderna. Bomullsodlingen kan även vara vattenkrävande, men tack vare att Nudie Jeans lagar sina byxor gratis – 63 281 par under 2019 – bromsar de vattenkonsumtionen, sett till att deras användare ofta väljer att förlänga livet i sina jeans och vänta med att köpa nya.

– Etisk produktion är förstås jätteviktigt, men inget kommer någonsin vara bättre än att kunna återanvända ett par jeans om och om igen, i resten av ditt liv, säger Calle Hammar, sales coordinator på Nudie i Stockholm Quality Outlet.

Gratis livslånga reparationer

En fördel med att laga jeans är att denim, som material, åldras vackert. Det finns få material som får en lika schysst patina, eftersom att dina jeans formas efter ditt användande. Det är en utav anledningarna till att Nudie tycker om att laga och återanvända jeans. Att deras livslånga lagnings-policy också sparar på jordens resurser är dessutom ett starkt incitament till att fortsätta, även när världen står stilla på grund av en pandemi.

Om det inte går att ta sig till en av deras butiker (Repair Shops), går det att beställa ett Repair Kit från hemsidan, det innehåller allt man behöver för att göra enklare lagningar hemma.

Levi’s – mindre vatten i tillverkningen

Det är lätt att kasta sig med begrepp som ”hållbarhet”, därför är det viktigt att vara transparenta i hur ett märke tänker när de använder ordet. För pionjärmärket Levi’s handlar det om att ständigt göra bra val i produktionsprocessen, allt för att lämna ett så litet avtryck som bara möjligt. Det kan handla om mer hållbara material eller om nya tekniker för hur man minskar mängden vatten som behövs för att tillverka ett par jeans.

– Det handlar om att stå upp för vad som är rätt, och att producera etiskt försvarbara kläder är inget undantag, säger Lucas Leavy, assisterande butikschef på Levi’s på Stockholm Quality Outlet och tillägger:

– Levi’s har en historia av att bry sig om sin omgivning. Världens första jeans – 501:orna – togs fram som en byxa som skulle underlätta för gruvarbetarna under den amerikanska guldrushen.

20 olika besparande tekniker

Om du inte köper rå-denim, så köper du en behandlad produkt. Det är omöjligt att komma ifrån, eftersom efterbehandlingen är en av de absolut viktigaste delarna i produktionsprocessen. Det är det som ger dina jeans en använd look. Dessvärre kräver denna finish en hiskelig mängd vatten.

Levi’s är därför stolta över att ha plockat fram över 20 olika Water<Less®-tekniker, som gör att samma jeans som du en gång lärt dig tycka om går att köpa på nytt men med avsevärt mycket mindre vattenåtgång. Sedan 2011 har den amerikanska giganten sparat över tre miljarder liter vatten och återanvänt ytterligare fem miljarder liter vatten.

Guess – tog europeiskt mode över Atlanten

När bröderna Marciano lämnade Frankrike på 1980-talet siktade de högt. De började formulera en affärsplan som i runda slängar gick ut på att designa kläder så vackra att hela USA skulle falla pladask. Bröderna Marciano blickade åt Frankrike och Italien, samt åt England och Tyskland. De ville att amerikanerna skulle kunna ta del av den sydeuropeiska flärden som dominerade modebilden den andra halvan av 1900-talet.

Det dröjde inte länge tills märket Guess var en storspelare i den amerikanska modebranschen. Faktum är att märket var ett av de första i världen att verkligen satsa på exklusiva jeans för kvinnor. Och just jeans har sedan 1980-talet varit märkets mest omtyckta plagg. Dels för passformen, och dels för den höga modegraden som kännetecknar jeansen – både för män och kvinnor.

Återvunnet material

I dag ligger fokuset även på att omvandla tankesättet kring hållbarhet och miljövänlighet. Därför använder tillverkaren sig idag av ett flertal återvunna material i nästan alla produktkategorier, i synnerhet när det kommer till jeans. Dessutom går man sakteliga ifrån ett säsongsbetonat tänk, och riktar istället in sig mer på att designa långvariga plagg, plagg som ska fungera säsong efter säsong.

– Vi kommer alltid försöka göra vårt yttersta för att minska på vår påverkan på jorden, och då är långsiktighet a och o, säger Jamal Rancel, butikschef på Guess på Stockholm Quality Outlet.

J.Lindeberg – snällt behandlade produkter

Det svenska klädmärket J.Lindeberg, som grundades i Stockholm 1996 har ett genomgående mantra där egna idéer uppmuntras. Det gäller inte minst när det kommer till nya produkter och design, men även när det kommer till hållbarhet och ekologiskt tänkande. Företaget har vågat – och vågar än i dag – göra det som ingen annan gör inom sin nisch. Det finns otaliga exempel på det såsom färgglada golfbyxor, banbrytande materialkompositioner, carbon-free shells i ytterplaggen – och nu också när det kommer till jeans.

Producenterna av materialen granskas kontinuerligt för att se till att de följer riktlinjer om kvalitet och hållbarhet. J. Lindeberg är dessutom selektiva vad gäller produktionsland och producent, eftersom det faktiskt spelar roll vilka människor som handskas med jeansen.

I hållbarhetssyfte, rent designmässigt, handlar det om att hitta rätt balans mellan stretch och tyg. J.Lindeberg vill att jeans ska hålla länge och eftersom stumma jeans slits snabbare än elastiska minskas vårt ekologiska fotavtryck avsevärt om ett par jeans går att använda länge.

– Tidlöshet i designen gör att du kan köpa ett par jeans och använda de jeansen till fler grejer. Dessutom ger det dig extra utrymme i garderoben till annat. Det är snällt för plånbok och miljö, förklarar butikschefen Peter-Patrik Isaksson.

Det finns många fler butiker på Stockholm Quality Outlet som säljer jeans. Kolla in utbudet hos: Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Calvin Klein, By Malene Birger, Companys, Gant, NA-KD, Filippa K och mer.

Välkommen till Stockholm Quality Outlet för att hitta dina nästa jeans och andra kläder i en lugn och trevlig miljö.

Publicerad 2020-10-01

Det svingas, puttas och promeneras mer än någonsin i Sverige. Och aldrig tidigare har kvinnor – och män – varit så stiliga och snygga på golfbanorna. Vi åkte till Stockholm Quality Outlet – ett litet golfparadis norr om Stockholm – där du kan du köpa precis allt du behöver för att få en stilig golfsommar – och allt till marknadens bästa priser.

–  Här finns allt man behöver. Varför åka in till stan och trängas, när allt finns här till mycket billigare pris och med mindre trängsel?, frågar sig Clara Lindblom, säljare på Röhnisch.

Enligt statistik från Svenska Golfförbundet spelas det golf som aldrig förr i vårt avlånga land. Kanske inte så konstigt för i dessa tider av pandemi har golfen lyckats med något som inga andra sporter har gjort. På golfbanan är du social distansering automatiskt, du får frisk luft och motion – allt utan att bryta mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Och på Stockholm Quality Outlet i Barkarby har de bunkrat upp med det mesta av det bästa i form av golfkläder inför och under säsongen. Här finns omkring 70 butiker och över 350 varumärken på ett och samma ställe och vare sig du gillar att klä dig i J.Lindebergkläder, Peak Performance, Röhnisch eller något annat märke så hittar du allt i golfväg här.

Dessutom shoppar du i en lugn och trevlig miljö utan biltrafik och de generösa utomhusytorna gör att du slipper trängas med din omgivning.

Drottning var första kvinnan

Det sägs att den första kvinnliga golfaren var Skottlands drottning Mary Stuart, som var drottning i mitten av 1500-talet. Det var också under den tiden som den berömda golfbanan St. Andrews byggdes i Skottland.

Den första golftävlingen för kvinnor hölls 1894 i USA och första svenska mästerskapet för kvinnor skedde 1911 och då blev Viveka Rosencrantz den historiska första segrarinnan.

Men det var inte självklart att kvinnor skulle ha tillträde till golfbanorna och till spelet. Bara en sådan sak att det på golfklubben The Honourable Company of Edinburgh Golfer var förbjudet för kvinnor att vara medlemmar fram till år 2017 – efter 273 verksamma år!

Mode och funktion

Men en sak som kvinnorna alltid har slagit männen på fingrarna på när det kommer till golf – modet.

I början svingade drottningar och digniteter iförda långklänningar men på 1920-talet förändrades modet och fokus kom istället att ligga på att kläderna skulle vara bekväma. Kjolarna blev både kortare och smalare, och vips blev med ens slagen bättre och längre. Och i dag är det högsta modet – och funktion – som gäller på golfbanorna runt om i Sverige och utomlands.

Precis som allt annat mode förnyas golfmodet också varje säsong, även om det klassiska strikta känns väldigt tidlöst. Och golfkläder för kvinnor – och för män också för den delen – är i dag en gigantisk marknad i Sverige.

Fynda din egen stil

Varje år ska hundratusentals svenska kvinnor ekipera sig för nya 18-hålsrundor – och många av dem kommer till butikerna på Stockholm Quality Outlet för att fynda, hitta sin speciella klädstil och samtidigt spara pengar.

En av butikerna på plats – och som besöks av många kvinnliga golfare – är Röhnisch, ett svenskt märke som startade i Örebro redan 1945, men som sedan 2002 har sett till att klä upp svenska kvinnliga golfare.

– Vårt kvinnliga designteam strävar efter att uppfylla olika kvinnors behov med fokus på funktion och bra passform, eftersom vi anser att en kropp i rörelse är utgångspunkten för välmående samt ett sunt och hälsosamt liv, säger Lotta Skoglund, butikschef på Röhnisch vid Stockholm Quality Outlet.

”Från kontoret till golfbanan”

Men vad är speciellt med just era produkter?
– Röhnisch mål är att skapa produkter för aktiva kvinnor i alla kroppsformer – oavsett storlek. Vi har allt från XS till 3XL. Vi vill att kvinnor ska känna sig bekväma, självsäkra och starka i våra kläder, förklarar Lotta Skoglund och fortsätter:

– Vi har noga utvalda och multifunktionella plagg som passar alla aktiva livsstilar oavsett aktivitet. Vi vill gärna ha känslan av ”från kontoret till golfbanan och vidare till middagen”.

Hållbarhet är också en viktig del i ert arbete, berätta!
– Absolut, vårt ”Better choice” är en märkning och ett fokus på hållbara plagg av återvunna material. Det kan till exempel handla om återvunnen polyester, polyamid och ekologisk bomull.

”Lätt att matcha kläderna”

– När man kommer till modet så har vi alltid genomgående print och färger som passar till många olika plagg. Tanken med det är att det ska vara lätt att matcha och få ihop en hel outfit inklusive accessoarer, säger Lotta Skoglund, butikschef på Röhnisch.

Har ni något golfplagg som säljer lite extra bra?
– Det är nästan så inför varje golfsäsong att det handlar mycket om funktion. En av våra stora succéer är våra Flow pants. Ett par byxor med mjuk och följsam 4-way stretch som ger stor rörelsefrihet och är behaglig att bära. De är verkligen en storsäljare hos oss, här kostar de 500 kronor mot ordinarie pris på 999 kronor.

Bland kepsar och tröjor

Bara en järn 9:a ifrån – inne på samma outlet-område – hittar vi J.Lindeberg som också har butiken fylld av kvinnliga golfkläder.

– Hela vårt varumärke startade med golf och färg, så det är klart att golf än i dag är en stor del av vårt varumärke, säger butikschefen Peter-Patrik Isaksson.

Visst har J.Lindeberg alltid levererat färgglada tröjor och kepsar för män – och ett och annat par rosa byxor – men när det kommer till deras damkollektion är det än mer vågade färger.

– När man pratar om vad kvinnor vill ha på golfbanan så handlar det mycket också om matchning av färger och att det ska se snyggt ut som en helhet. Det är många som kommer in till oss och köper en långärmad funktionströja för att ha under en matchande pikétröja. Det är väldigt snyggt och funktionellt på golfbanan, säger Peter-Patrik.

”Trivas i kläderna”

Priserna här är som i alla andra butiker på Stockholm Quality Outlet minst 30 procent billigare än i en ”vanlig” butik.

– Och 30 procent är ett riktigt kap. Det kan vara så att vi inte har alla tänkbara storlekar, men det är absolut värt att komma hit och titta. Då har man ju mer pengar över till annat istället, säger Peter-Patrik.

Vad brukar du rekommendera kvinnor som kommer in till butiken för att fynda golfkläder?
– Jag brukar säga att de ska arbeta med de färger som du redan har. Om du är rödhårig så är det supersnyggt att matcha det med en grön piké eller så.

– Men framför allt ska du trivas i kläderna och känna dig bekväm – då blir du bättre på golfbanan också, säger Peter-Patrik Isaksson på J.Lindeberg.

Allt för en typisk svensk sommar

Bekväm kan man också känna sig i kläder från Peak Performance, som också har en Outlet i Barkarby. Peak Performance, som startade som ett skidmärke i Åre har i dag vuxit till en stor aktör inom golfkläder.

Med sin Gore-Tex-teknik, och sina luftiga och funktionella material är detta en favorit för många som vill klara av en typisk svensk golfsommar.

Här finns det dessutom kläder för både soliga, blåsiga och regniga golfstunder.

Mycket att välja mellan

Och när det kommer till golfkläder har kvinnor faktiskt en fördel. Det finns betydligt fler plagg att välja mellan, för kvinnliga golfare erbjuds det allt från shorts, kjolar, klänningar, piratbyxor till långa byxor.

Och mycket att välja på finns det också på Golf Outlets butik i Stockholm Quality Outlet.

Här kan du fynda bland märken såsom Puma, Daily Sports och Abacus för att nämna några.

– Vi har otroligt mycket färg för kvinnor och förutom att vi har massvis med kläder har vi också all tänkbar utrustning som du kan behöva, säger Rasmus Mildek, driftansvarig på butiken i Stockholm Quality Outlet.

Publicerad: 2020-05-10

Om det är någon gång funktion och komfort är viktigt så är det när det gäller val av sport-bh. Faktum är att sport-bh’n kan vara det viktigaste plagget när du med bröst tränar. Valet av sport-bh ska baseras på vilken träning du ska utöva samt storlek på bröst. Att välja rätt kan kännas svårt men här är de 3 bästa tipsen och 3 vanligaste misstagen för köp av sport-bh.

De 3 bästa tipsen

 1. Utgå från vilken träningsform du ska träna.
  Hur mycket hopp och intensitet kommer med den aktiviteten? Se mer info om olika “impact” i stycket nedan.
 2. Välj material.
  Plaggets andningsförmåga är viktig för att göra din träning behaglig. Det är också viktigt att materialet har bra hållfasthet och inte är för elastiskt. Prova sport-bh´n noggrant så att du känner att materialet känns bekvämt och att funktioner hjälper dig att få bra stöd. Tänk även på att bh´n ska upplevas lite tight när du köper den, då sitter den extra bra vid rörelse och aktivitet.
 3. Välj design.
  Snyggt och funktionellt. Ett extra plus är när det finns sidostöd och när axelbanden är bredare. Det ger både ökad komfort och stöd.

High impact, medium impact och low impact
Dessa begrepp kommer du att stöta på när du är ute efter en ny sport-bh. Vad är egentligen deras betydelse?

High impact är till för dig som tränar mycket intensiv träning. Du kanske löper, kör intervallträning eller crossfit. För att prestera på topp under dessa tuffa träningspass behöver du maximal support. High impact passar dig som har större bröst då de ofta är reglerbara och/ eller kommer med extra stöd av kupa.

Medium impact är till för dig som tränar medelintensivt. Gym, dans eller är ute på snabba powerwalks är medelintensiva exempel. Medium impact sitter ofta tight runt bröstkorgen.

Low impact är perfekt för dig som exempelvis tar längre promenader och har ett lugnare tempo i din träning. Denna typ av sport-bh är oftast utan sömmar. Denna sport-bh passar dig som som är ute efter någon bekvämt snarare än supportfunktionen som ges av High impact.

Ett bra exempel på en sport-bh med Low impact, från Filippa K – Soft Sport Collection. En sport-bh med lätt support för lågintensiv träning som yoga, pilates, barre och dans. Gjord i dubbla lager polyamid stretch med fuktavvisande egenskaper och mjuk resår nedtill. Blir även ett skönt basplagg i din vardagsgarderob.

 • Dubbelt lager
 • Fukttransporterande
 • Stretch
 • Lätt stöd

Outletpris 360 kr (ord.pris 600 kr)

De 3 vanligaste misstagen i provrummet 

 1. Du är stressad!
  Ta din tid, när du är stressad andas du snabbt och blir lätt spänd. Den viktigaste delen i processen när du testar en ny sport-bh är att du andas ordentligt. Ta djupa andetag så du känner att sport-bh’n sitter åt ordentligt men lagom runt bröstkorgen.
 2. Du hoppar inte!
  Stå inte still och skruva runt framför spegeln. Hoppa jämfota, veva med armarna så du känner hur sport-bhn fungerar runt en rörande kropp. Böj dig framåt och se säkerhetsställ att inte brösten hoppar ur bh’n.
 3. Du utvärderar inte ordentligt!
  Ibland kanske man köper något för att det är snyggare än vad det är funktionellt. Det funkar inte för sport-bh’ar. Det viktigaste av allt är att du känner dig bekväm och att den inte sitter åt för hårt eller för löst. Din sport-bh ska ge dig stöd, vara mjuk och samtidigt vara stabil.

Matcha topp och tights-trenden 

Just nu är den hetaste trenden inom sport och mode matchande set. Matcha sport-bh med träningsbyxor. Dessa plagg kan användas inte bara på gymmet, utan även i vardagen. Tänk träningskläder med en snygg klänning över, tänk träningstights i matchande sport-bh och en stor vit skjorta till, tänk de glansiga sport-tightsen med en over-sized jumper till…  Det funkar lika väl på gymmet, som i mataffären, som på jobbet – totalt funktionellt mode alltså. Nedan har vi tagit fram några tips träningsset som lever upp till dessa krav.

Leopard printade träningssetet från Röhnisch

Flattering sports bra: outletpris: 279 kr (ord. pris: 399 kr)

Flattering printed tights: outletpris 419 kr (ord. pris: 599 kr)

Yogasetet i färgen burgundy från Röhnisch

Wave tights outletpris: 349 kr (ord pris: 499 kr)
Braid sports bra outletpris: 349 kr (ord pris: 499 kr)

På Stockholm Quality Outlet säljs alltid produkter till outletpris, dvs alltid med minst 30% rabatt på ordinarie priser. Du hittar sport-bh’s i följande butiker:

> Björn Borg
> Filippa K
> MNO Sports Outlet
> Nike
> Röhnisch
> Twilfit

Tag gärna hjälp av kunnig personal som kan ge dig de rätta råden just för dina behov.

Varmt välkommen till Stockholm Quality Outlet!

Publicerad 202-04-16

Vi träffade mannen bakom rodret på Wayne’s Coffee på Stockholm Quality Outlet, som kammat hem ett åtråvärt pris för andra året i rad.

Mitt på vårt område ligger Wayne’s Coffee. Kanske dyker det KRAV-märkta caféet upp likt en hägring när du famlar ut från en butik där du spenderat nästan en timme i provrummet. Precis som namnet antyder – här kan du dricka kaffe. Givetvis kan du också äta en rad godsaker, från klassiska alternativ som kanelbullar och muffins till mer hälsosamma alternativ som veganska wraps och smörgåsar. Perfekt när energidepåerna är på väg ner i botten.

Amir Khatibinaz, mannen bakom rodret på Wayne’s Coffee på Stockholm Quality Outlet, har för andra året i rad kammat hem priset ”Best in show”! Tävlingen är nationell, och de som kämpat om priset är Sveriges alla Wayne’s Coffee-franchisetagare – vilket idag är så många som 91 stycken. Som om inte det vore nog är Amir den enda som vunnit priset två år i rad. Det kallar vi storslaget.

Motiveringen för 2019 års pris lyder enligt följande:
”Oavsett vilken dag i veckan, eller vilken tid på dagen du besöker detta café, möts du alltid av en full monter med fint upplagda produkter. Det är alltid rent, fräscht och städat. Du får ett vänligt och fint bemötande när du kliver in, vilket gör att du som gäst alltid känner dig varmt välkommen.

Denna franchisetagare sätter ribban högt för resten av kedjan, men avviker själv aldrig en tum från att prestera på bästa nivå år efter år. En ökning i försäljning och resultat är ett tydligt bevis på att han gör allt rätt.

Vi är stolta och tacksamma över att den här personen med sin familj och sina medarbetare är en del av vår kedja.”

Vi träffade pristagaren för en liten pratstund, för att räta på några frågetecken och be om tips.

Amir, stort grattis till priset! Vad betyder det för dig?
– Det känns så otroligt kul att få ta hem ett pris som Best In Show 2019! Jag tror att man måste ha passion för det man gör, och kunna känna en viss yrkesstolthet för det hantverk som man gör varje dag. Kunden ska alltid vara i fokus och samtidigt ska man aldrig vara nöjd, strävan efter att bara bli bättre och bättre är viktig.

Hur länge har du jobbat på Waynes?
– Jag har varit en del av kedjan sen 2007.

I vilket del ligger din passion – kaffet, maten eller bakelserna?
– Om jag ska vara ärlig så är kaffet min passion, men min kärlek till bakelserna är stor!

Då delar vi samma passion! Har du något specialknep för att få kaffet extra gott?
– Det bästa receptet för att få perfekt kaffe är att göra varje kopp unik för gästen. Man pratar om dubbel eller enkel espresso, shot – ja kaffe heter olika hela tiden. Det viktiga att ta hänsyn till i sammanhanget är att uppmärksamma gästen på två saker – starkt eller svagt samt vilken volym man vill dricka, liten eller stor? Utifrån dessa två parametrar så kan jag göra exakt den varma dryck som kunden förväntar sig. Vad heter då den drycken? Jag brukar fråga vad kunden heter och namnge drycken efter kunden!

Som motiveringen lyder är alltså montern på Wayne’s Coffee alltid full med godsaker, och beslutsångesten när du ska beställa ett faktum. Det kan vi gå i god för. Vi lät därför Amir Khatibinaz lista caféets tre bästa bakelser, för att hjälpa dig på traven.

1. Ekologisk morotskaka
Min personliga favorit är morotskakan! Det är en premiumprodukt som passar bra från morgon till kväll, och de färska bären är pricken över i:et.

2. Blåbärsmuffins
På placering nummer två kommer blåbärsmuffins. För mig är muffins en klassisk caféprodukt som bör finnas på alla caféer!

3. Kanelbulle
Sist men inte minst – på tredje placering kommer våra supergoda kanelbullar som bakas av på caféet varje morgon. En nygräddad bulle går alltid hem hos kunderna!

Publicerad 2019-11-12