Information med anledning av covid-19/coronavirus

Stockholm Quality Outlet följer utvecklingen av covid-19 löpande. Säkerhet för våra besökare och medarbetare är viktigt. Vi följer de riktlinjer som ges av lokala och nationella myndigheter gällande förebyggande av smitta. Vi påminner om att vår handelsplats är i utomhusmiljö med frisk luft vilket är extra bra i virustider.

Vi har lite renare än vanligt
Vi har extra stort fokus på hygien och har skärpt våra redan strikta hygienrutiner ytterligare av städning på våra besökstoaletter, handtag och gemensamma ytor som folk tar på. Vi bjuder på handsprit på våra besökstoaletter och varje butik har fått varsin flaska handsprit till personal och kunder. Vårt köpcentrum är dessutom i utomhusmiljö med naturliga friska fläktar.

Våra butiker har uppdaterat sina hygieniska rutiner vad gäller avtorkning av entréernas handtag, kassadiskar, knappsatser på kortterminaler, överlämning av påsar, etc.

Vi vill uppmana alla våra besökare, medarbetare och hyresgäster att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att undvika smitta. Vi måste alla tänka till på hur vi har det med hygieniska rutiner generellt för för att undvika smitta:

Tvätta händerna som ett proffs
Smittämnen fastnar lätt på händer och sprids snabbt vidare därifrån. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och så klart efter toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. Vi bjuder på handsprit vid alla entréer.

Hosta och nys i armvecket
När du hostar och nyser sprids smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta alltid händerna efter.

Undvik att röra ögon, näsa och mun
Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun. Pilla inte med händer i ansiktet.

Stanna hemma när du är sjuk
Stanna hemma när du är sjuk – så klart! På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Handsprit
Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60% alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Eftersom läget kan förändras fort är det viktigt att alla löpande tar del av Folkhälsomyndighetens information, https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/.

Ta även del av informationen som läggs upp på www.krisinformation.se. Där samlas information från alla myndigheter.

Var rädda om er ❤